Abonēšana

Abonēšanas plāns
Standarta Pro
Funkcionalitāte "Grāmatvedība"
Grāmatvedības dokumentu apstrāde un grāmatošana check check
Kases uzskaite (orderi, kases grāmata, reģistri) check check
Bankas dokumenti (t.sk. maksājumu eksports) check check
Konta izraksta imports no banku sistēmām close check
Avansa norēķini check check
Grāmatvedības atskaites (virsgrāmata, kontu apgrozījums) check check
Finanšu pārskatu veidotājs check check
PVN deklarācija (pielikumi PVN I (3 daļas), PVN 2) check check
PVN deklarācijas eksports uz VID EDS check check
Dokumentu apmaksas kontrole (ierobežota) check check
Dokumentu apmaksas kontrole (paplašinātā funkcionalitāte) close check
Funkcionalitāte "Noliktava"
Ienākošo un izejošo rēķinu, pavadzīmju detalizēta uzskaite check check
Norakstīšanas un pārvietošanas dokumenti check check
Noliktavas dokumentu kontēšanas veidnes check check
Dokumentu nosūtīšana uz e-pastu check check
Funkcionalitāte "Pamatlīdzekļi"
Pamatlīdzekļu kartītes close check
Pamatlīdzekļu atskaites close check
Pamatlīdzekļu amortizācijas automātisks aprēķins un grāmatošana close check
Citas funkcionalitātes
Failu glabātuve (iekļauti 100 MB) close check
Līgumu reģistrs close check
Partneru datu ielasīšana no uzņēmumu reģistra close check
Eiropas PVN numuru pārbaude check check
IBAN konta numuru pareizības pārbaude check check
Vairāku uzņēmumu datu apstrāde close check
Maksimālais lietotāju skaits 1 neierobežots
Algu aprēķins (atsevišķs moduls - sk.Programma "Algas")
(Abonēšanas maksa mēnesī)
no 10,00 EUR no 5,00 EUR
Abonēšanas maksa
(mēnesī par vienu lietotāju)
BEZMAKSAS 9,00 EUR*

* - norādītā cena spēkā, ja tiek veikta apmaksa par 12 mēnešiem, citos gadījumos abonēšanas maksa ir 10,00 EUR mēnesī par vienu lietotāju. Cenas uzrādītas neieskaitot PVN 21%

Pirmās 30 dienas abonēšanas plāns "Pro" tiek piešķirts bez maksas.