Abonēšanas plāns
 StandartaPro
Funkcionalitāte “Grāmatvedība”
Grāmatvedības dokumentu apstrāde un grāmatošana
Kases uzskaite (orderi, kases grāmata, reģistri)
Bankas dokumenti (t.sk. maksājumu eksports)
Konta izraksta imports no banku sistēmām
Avansa norēķini
Grāmatvedības atskaites (virsgrāmata, kontu apgrozījums)
Finanšu pārskatu veidotājs
PVN deklarācija (pielikumi PVN I (3 daļas), PVN 2)
PVN deklarācijas eksports uz VID EDS
Dokumentu apmaksas kontrole (ierobežota)
Dokumentu apmaksas kontrole (paplašinātā funkcionalitāte)
Funkcionalitāte “Noliktava”
Ienākošo un izejošo rēķinu, pavadzīmju detalizēta uzskaite
Norakstīšanas un pārvietošanas dokumenti
Noliktavas dokumentu kontēšanas veidnes
Dokumentu nosūtīšana uz e-pastu
Funkcionalitāte “Pamatlīdzekļi”
Pamatlīdzekļu kartītes
Pamatlīdzekļu atskaites
Pamatlīdzekļu amortizācijas automātisks aprēķins un grāmatošana
Citas funkcionalitātes
Failu glabātuve (iekļauti 100 MB)
Līgumu reģistrs
Partneru datu ielasīšana no uzņēmumu reģistra
Eiropas PVN numuru pārbaude
IBAN konta numuru pareizības pārbaude
Vairāku uzņēmumu datu apstrāde
Maksimālais lietotāju skaits1neierobežots
Algu aprēķins (atsevišķs modulis)standarta cenaatlaide līdz 75%
Abonēšanas maksa
(mēnesī par vienu lietotāju)
BEZMAKSAS9,00 EUR*

* – norādītā cena spēkā, ja tiek veikta apmaksa par 12 mēnešiem, citos gadījumos abonēšanas maksa ir 10,00 EUR mēnesī par vienu lietotāju. Cenas uzrādītas neieskaitot PVN 21%

Pirmās 30 dienas abonēšanas plāns “Pro” tiek piešķirts bez maksas.

Īpašais piedāvājums:
Atlaide no 50%, ja lietotāju skaits 5+