Excel veidne PVN deklarācijas eksportam uz VID EDS

Veidne paredzēta uzņēmumiem, kuriem grāmatvedības programma nenodrošina PVN deklarācijas XML faila sagatavošanu. Šādām vajadzībām esam izstrādājuši Microsoft Excel veidni EDS XML faila sagatavošanai.

Excel veidne satur izpildāmo programmas kodu, kurš no Excel datiem ģenerē XML datni.

Veidne ietver: PVN deklarācijas formu un pielikumus PVN I-1, PVN I-2, PVN I-3 un PVN 2.
Excel veidne neveic datu grupēšanu (grupešana pa X, V u.c. kodiem lietotājam ir jāveic pašam).
 
Veidnes cena: 35,00 EUR + PVN.
Veidnes pārdošanas brīdī mēs pārliecināmies, lai tā atbilst spēkā esošajam deklarācijas XML formātam (šobrīd 2020.gada versija – DokPVNv6).
Ja ir vēlme iegādāties PVN deklarācijas formu vai ir radušies citi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums.
 
Lai iegādātos veidni, lūdzu, nosūtiet sava uzņēmuma rekvizītus uz mūsu e-pasta adresi: info@aktivs.lv
Jums tiks nosūtīts avansa rēķins, pēc kura apmaksas tiks piegādāta Excel veidne.