Mākonī bāzēta

Grāmatvedības programma “Aktīvs” ir tiešsaistes grāmatvedības programma. Pieeja grāmatvedības datiem Jums ir visur, kur vien pieejams Internets. Tāpat Jums nav jārūpējas par datu rezerves kopijām un citiem ar uzturēšanu saistītiem jautājumiem.

Likumdošana

Programma pilnībā atbilst Latvijas likumdošanai par grāmatvedības uzskaiti un organizēšanu. Informācija par veiktajiem grāmatojumiem var tikt eksportēta likumdošanā paredzētajā formātā iesniegšanai VID.

Drošība

Pieeja grāmatvedības datiem ir tikai jums, kā arī savienojums starp Jūsu datoru un serveri tiek šifrēts.

Katru dienu tiek veiktas datu rezerves kopijas.

Papildus drošībai lietotāji var izmantot divpakāpju autorizāciju.

Vispārējs apraksts

Grāmatvedības programma “Aktīvs” ir tiešsaistes grāmatvedības programma, kura tiek piedāvāta uz “Programma kā pakalpojums” (SaaS) principa. Tas nozīmē, ka programmas lietošanai Jums savā datorā neko nav nepieciešams uzstādīt.

Programmas iespējas:
– Grāmatvedības uzskaite divkāršajā ierakstā
– Kases un bankas dokumentu sagatavošana
– Avansa norēķinu izveidošana
– Debitoru un kreditoru uzskaite
– Nepieciešamās grāmatvedības atskaites (virsgrāmata, partneru norēķini u.t.t.)
– Datu imports no/uz banku sistēmām
– Noliktavas dokumentu un rēķinu izrakstīšana
– Noliktavas uzskaite
– Pamatlīdzekļu uzskaite
– Līgumu uzskaite
– Dažādu datu eksports uz Excel
– PVN deklarācijas eksports uz VID EDS
– Partneru datu automātiska ielasīšana no Uzņēmumu reģistra datiem un vienlaicīga PVN numura pārbaude
– Eiropas PVN numuru pārbaude
– IBAN kontu validācija (t.sk. ārvalstu banku IBAN kontu validācija)
– Failu glabātuve

Prasības programmas lietošanai

Programmas lietošanai nepieciešama sekojoša datora konfigurācija: Datora konfigurācija: portatīvais vai galda dators ar ekrāna izšķirtspēju ne mazāku par 1024×800, datoram jābūt aprīkotam ar peli.
Operētājsistēma: jebkura
Interneta pārlūkprogramma: Mozilla Firefox (aktuālā versija), Chrome/Chromium (aktuālā versija), Edge (aktuālā versija),
Interneta pieslēgums.