Algas kalkulators

Aprēķins pēc 2018.gada algoritma
Algas veids
Bruto alga (uz papīra)
Diferencētais neapliekamais minimums
Apgādājamo skaits
VSAOIe darba ņēmēja likme
Algas nodokļa grāmatiņa iesniegta darba devējam
Aprēķināt